coaching voor ouders

Heb je een hulpvraag als ouder? Wil je bv. iets veranderen in het contact met je kind. Misschien wil je iets in jezelf veranderen. Een bewuste stap, het besef dat je iets wilt veranderen. Maar hoe ga je dat doen? Misschien herken je onderstaande onderwerpen: 

 

Mijn kind heeft een bepaalde kwetsbaarheid, hoe ga ik hiermee om.

Vanuit mijn eigen jeugd werd er nooit ergens over gesproken. 

Nu merk ik dat ik hetzelfde doe, ik wil dit graag veranderen.

Ik maak mij altijd zorgen.

Ik heb moeite met los te laten.

Ik ben perfectionistisch.

Ik wordt (te) snel boos.

Ik kan geen nee zeggen.

 

Een bepaalde kwetsbaarheid kan soms veel vragen van een gezin. Misschien heb je als ouder een andere hulpvraag, dat mag natuurlijk. Er volgt eerst een intake gesprek. Als de 'klik' er is, kunnen we besluiten om een coachtraject te starten. Belangrijk is dat er vertrouwen en veiligheid is.

 

Als ouder ben je van harte welkom op jouw ijgen weise!